Aktywne słuchanie muzyki – prace inspirowane muzyką klasyczną