mgr Anna Sławkowska

p. ania

Założycielka oraz dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła filologię polską, Podyplomowe Studium Dziennikarskie oraz pedagogikę wczesnoszkolną. Uzyskała kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

mgr Sylwia Popławska

 

_104078922222

Wychowawca- Juniorek 2 ( Bears 4,5 - latki)

Nauczyciel mianowany ( w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego). Ukończyła dzienne wyższe studia magisterskie z pedagogiki o specjalności kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także w 2014r. uzyskała kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie nauczycielskie, które zdobyła podczas odbywania licznych praktyk zawodowych, a także pracując jako nauczyciel w Przedszkolu w Piechcinie, gdzie uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, w Przedszkolu Niepublicznym "Smerfuś II" w Rynarzewie, a także w Przedszkolu Niepublicznym "U Boba" w Żninie.

Dodatkowo uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, miedzy innymi: , "Zabawy z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący prawidłowy rozwój dziecka",  " Zmiany w podstawie programowej", "Planowanie dzienne i miesięczne pracy nauczyciela w oparciu o pełną dokumentację", "Rzeczy zwykłe i niezwykłe"- techniki rozwoju artystycznego, "Odpowiedzialność dyrektora, pracowników za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole", "Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli",  kurs na kierowników wycieczek. Brała również udział w IV Międzynarodowej, Naukowo- Szkoleniowej Konferencji Montessori w Warszawie.

Read More

lic. Aneta Jasnowska

a_jasnowska

Nauczyciel języka angielskiego ( Bees 4 - latki)

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Posiada tytuł licencjata, który uzyskała na Wydziale Humanistycznym, ze specjalnością filologia angielska. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku logopedia.  Aby pogłębić swe umiejętności uczestniczyła w różnego typu szkoleniach, m.in.: szkolenie w zakresie Edukacji Muzycznej Dzieci w Wieku Przedszkolnym z Uwzględnieniem Metody Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss oraz w warsztatach metodycznych, które zorganizowane zostały dzięki Centrum Szkoleniowemu KLANZA pt."Taneczne doznania łączące pokolenia".
Odbyła praktykę wychowawczą w szkołach podstawowych, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy nauczyciela. Swoją praktykę zawodową pogłębiała pracując przez rok w Przedszkolu Miejskim w Pakości jako asystent nauczyciela.

Read More

lic. Edyta Szklarczyk

Wychowawca - Juniorek 2 ( Squirrels 3- latki) 

Ukończyła w 2017 roku studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, aktualnie studentka II roku studiów magisterskich o kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu jako nauczyciel- wychowawca oraz odbywając praktykę w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą.

mgr Justyna Marcinkowska

Nauczyciel pedagog ( Butterflies 3 - latki)

Ukończyła w 2014 roku studia licencjackie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy o kierunku pedagogika specjalność psychopedagogika. Tytuł magistra uzyskała w 2016 roku na Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach na kierunku pedagogika o specjalności pomoc psychologiczno- pedagogiczna z psychopedagogiką. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała odbywając praktyki zawodowe w przedszkolu niepublicznym „U Natalki i Kubusia” w Inowrocławiu oraz w Żłobku Akademickim Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy” w Bydgoszczy.

Read More

mgr Ewa Borzęcka

Wychowawca ( Bees 4 - latki)

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada studia licencjackie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tytuł magistra uzyskała na kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas pracy w przedszkolu, jako pomoc nauczyciela oraz podczas pracy z dziećmi w Żłobku, jako opiekunka dziecięca. Ponadto posiada również kurs wychowawcy wypoczynku.

Read More

mgr Justyna Czyżewska

Wychowawca   ( Ladybirds 5,6- latki )

Absolwentka UKW Bydgoszcz oraz AWFiS Gdańsk o kierunku: wychowanie fizyczne oraz specjalistycznym: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z zakresu wad postawy.

Ukończyła studia podyplomowe: Nauczanie zintegrowane z nauczaniem przedszkolnym w szkole wyższej Millenium w Gnieźnie oraz Wczesnoszkolne i przedszkolne nauczanie języka angielskiego w PWSZ w Koninie. Instruktorka fitness, która przez 6 lat z powodzeniem prowadziła zajęcia fitball, aeroboxing.

Ukończyła wiele szkoleń i kursów m.in. kurs kierownika wycieczek szkolnych, kurs Terapeuta ręki kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Doświadczony nauczyciel, który uwielbia pracę z dziećmi.

 

lic. Weronika Kawa

Wychowawca ( Butterflies 3-latki) 

Studiowała edukację wczesnoszkolną z przedszkolną z językiem angielskim na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Oddział w Kaliszu. W zakresie nauczania wczesnoszkolnego odbyła praktykę w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Sławęcinku. Ponadto zdobywała praktykę zawodową w przedszkolach: „U Jasia i Małgosi”, „Krasnal”, „U Natalki i Kubusia” w Inowrocławiu. Posiada liczne kursy: animatora czasu wolnego, wychowawcy kolonijnego, kierownika wycieczek oraz pierwszej pomocy.

Read More

lic. Weronika Szafrańska

Nauczyciel - Juniorek 2

Studiowała edukację elementarną i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie nauczania wczesnoszkolnego odbyła praktykę w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach, Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku. Ponadto zdobywała praktykę zawodową w Przedszkolu Samorządowym Gminy Inowrocław „Akademia Przedszkolaka” w Jaksicach. Posiada liczne kursy: na wychowawcę wypoczynku, BHP w zawodzie nauczyciela oraz pierwszej pomocy. Posiada wykształcenie muzyczne, jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zadba przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, a także zaproponuje kreatywne zajęcia i zabawy. Jej pasją jest muzyka, fotografia oraz zwierzęta. Szybko nawiązuje dobre kontakty z dziećmi, jest otwarta, empatyczna, wesoła i ambitna oraz zorganizowana. Pani Weronika planuje dalej zdobywać wiedzę w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w celu poszerzania swoich kwalifikacji jak i wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

 

lic. Klaudia Dąbrowska

Wychowawca ( Butterflies 3-latki) 
Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu. Posiada studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności Psychopedagogika. Jednocześnie ukończyła Studia Podyplomowe ze specjalności  Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na tej samej uczelni. 

Posiada 5-letnie  doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyła podczas pracy jako pomoc nauczyciela, następnie w klubie dziecięcym jako opiekunka dziecięca. Ostatnie lata obejmowała stanowisko w grupie przedszkolnej.

Obecnie przygotowuje się do obrony tytułu magistra na kierunku Pedagogika o specjalności Terapia zajęciowa.

lic. Wiktoria Szczepańska

Wychowawca ( Juniorek 2)

Ukończyła w 2021 roku studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Odbyła praktyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Toruniu, a także w Przedszkolu Miejskim nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu. Zdobyła również doświadczenie w pracy z dziećmi, pracując jako opiekunka i animatorka czasu wolnego. Jest empatyczna, kreatywna, a praca z dziećmi sprawia jej radość. Jej pasją są książki i malarstwo. Wiktoria w celu poszerzenia swoich kwalifikacji, wybiera się na studia II stopnia o kierunku terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej.

lic. Sandra Pawłowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na wydziale psychologii uzyskała licencjat na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Do czasu ukończenia studiów pracowała jako opiekunka dzieci w wieku od 7 miesięcy do 6 lat oraz jako animator czasu wolnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktykę w Przedszkolu nr 4 "Słoneczko" z oddziałami integracyjnymi, Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu. Pracowała także jako młodszy opiekun w Żłobku Miejskim "Maja" w Inowrocławiu. Ukończyła szkolenie - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, poziom I.

Read More

Patrycja Polanisz- instruktorka tańca ze Szkoły Tańca ” RAZ DWA TRZY”

mgr Monika Cichocka

monika1

Instruktorka tańca

Ukończyła pedagogikę, o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Dyplomowany instruktor sportu o specjalności taniec sportowy. Trener prowadzący inowrocławskiej filii Szkoły Tańca RAZ DWA TRZY. Mistrzyni Okręgu Kujawsko- Pomorskiego w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Medalistka i finalistka licznych ogólnopolskich turniejów tańca towarzyskiego. Kierownik artystyczny Inowrocławskiego Dnia Tańca i Wyborów Miss Inowrocławia.

Magdalena Kowalska- pracownik obsługi

Monika Zajączkowska- pracownik obsługi