mgr Anna Sławkowska

Założycielka oraz dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła filologię polską, Podyplomowe Studium Dziennikarskie oraz pedagogikę wczesnoszkolną. Uzyskała kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

mgr Sylwia Popławska

 

_104078922222

Wychowawca- Juniorek 2 (Bears 6 - latki)

Wicedyrektor. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła dzienne wyższe studia magisterskie z pedagogiki o specjalności kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uzyskała kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz kwalifikacje pedagogiczne dla kadry zarządzającej oświatą. Posiada doświadczenie nauczycielskie, które zdobyła podczas odbywania licznych praktyk zawodowych, a także pracując jako nauczyciel w Przedszkolu w Piechcinie, gdzie uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, w Przedszkolu Niepublicznym "Smerfuś II" w Rynarzewie, a także w Przedszkolu Niepublicznym "U Boba" w Żninie.

Dodatkowo uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, miedzy innymi: „Pomówmy o mówieniu. Słów kilka na temat językowego rozwoju dziecka.”; „Nowe technologie w terapii dzieci w wieku przedszkolnym”; "Nowe technologie w edukacji: kodowanie, programowanie, robotyka"; „Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne”; „Odporność psychiczna”; „Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss:; "Zabawy z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący prawidłowy rozwój dziecka",  " Zmiany w podstawie programowej"; Planowanie dzienne i miesięczne pracy nauczyciela w oparciu o pełną dokumentację", "Rzeczy zwykłe i niezwykłe"- techniki rozwoju artystycznego, "Odpowiedzialność dyrektora, pracowników za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole", "Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli",  kurs na kierowników wycieczek. Brała również udział w IV Międzynarodowej, Naukowo- Szkoleniowej Konferencji Montessori w Warszawie.

Read More

lic. Aneta Jasnowska

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Posiada tytuł licencjata, który uzyskała na Wydziale Humanistycznym, ze specjalnością filologia angielska. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku logopedia.  Aby pogłębić swe umiejętności uczestniczyła w różnego typu szkoleniach, m.in.: szkolenie w zakresie Edukacji Muzycznej Dzieci w Wieku Przedszkolnym z Uwzględnieniem Metody Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss oraz w warsztatach metodycznych, które zorganizowane zostały dzięki Centrum Szkoleniowemu KLANZA pt."Taneczne doznania łączące pokolenia".
Odbyła praktykę wychowawczą w szkołach podstawowych, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy nauczyciela.

Read More

mgr Ewa Borzęcka

Wychowawca (Ladybirds 5-6 - latki)

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada studia licencjackie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tytuł magistra uzyskała na kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas pracy w przedszkolu, jako pomoc nauczyciela oraz podczas pracy z dziećmi w Żłobku, jako opiekunka dziecięca. Ponadto posiada również kurs wychowawcy wypoczynku.

Read More

mgr Justyna Marcinkowska

Nauczyciel pedagog (Ladybirds 5-6 - latki)

Ukończyła w 2014 roku studia licencjackie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy o kierunku pedagogika specjalność psychopedagogika. Tytuł magistra uzyskała w 2016 roku na Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach na kierunku pedagogika o specjalności pomoc psychologiczno- pedagogiczna z psychopedagogiką. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała odbywając praktyki zawodowe w przedszkolu niepublicznym „U Natalki i Kubusia” w Inowrocławiu oraz w Żłobku Akademickim Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy” w Bydgoszczy.

Read More

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Wychowawca (Butterflies 4-5 - latki)

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje studiując w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Logopedia. Swoje doświadczenie zdobywała, odbywając praktyki zawodowe w przedszkolu i w szkole. Ukończyła kursy: Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć, mowę i sprawność manualną dziecka, Wychowanie muzyczne w przedszkolu, Jak aktywnie i twórczo bawić się muzyką, ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego. Pigułka metodyczna w praktyce, Zmysły a odbiór świata. Integracja sensoryczna przedszkolaka oraz Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej. Pani Kasia z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi, jest osobą uśmiechniętą, cierpliwą i zaangażowaną w swoją pracę, która przynosi jej dużo radości.

 

 

mgr Claudia Oliveira Safian

Nauczyciel języka angielskiego (Butterflies 4-5 - latki)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz szkolnej. Zdobyła doświadczenie jako dyrektor Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej Aprendendo a Crescer w Porto Alegre w Brazylii. Poza pracą w trzonie administracji pracowała jako lektor języka angielskiego i wykładowca edukacji żywieniowej. Ukończyła studia w zakresie nauczania przedszkolnego, psychologii w nauczaniu szkolnym oraz odżywiania dzieci i niemowląt. Pasją pani Claudii jest tematyka właściwego odżywiania dzieci i niemowląt, ponadto jest specjalistą i coachem odżywiania kobiet w ciąży. Współpracuje z klubem sportowym i akademią piłkarską w zakresie żywienia sportowców. Biegle włada językiem angielskim oraz portugalskim, posiada pięć lat doświadczenia w pracy zawodowej w Anglii. Współautorka 3 książek z dziedziny odżywiania. Wykładowca w tematyce żywienia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Jej prace doczekały się 3 publikacji w czasopismach naukowych w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

 

mgr Justyna Molenda

Wychowawca (Bees 3 - latki)

W 2009 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na
kierunku pedagogika ze specjalizacją: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Tytuł magistra,
o specjalizacji: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobyła w 2011 roku również na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła praktykę zawodową w Przedszkolu nr 14
“Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu oraz w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w
Inowrocławiu. Pracowała z młodzieżą jako wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej
“Niezapominajka” w Inowrocławiu, prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu, którego jest członkiem. Wolontariacko angażuje się tam w pełnienie dyżurów
pedagoga podczas spotkań okołorozstaniowych dzieci z rodzicami.

lic. Sandra Waśkowska

Nauczyciel (Bees 3-4 - latki) 

Swoje wykształcenie zdobyła na uczelni Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna. Początkowo zdobywała doświadczenie, odbywając praktyki w szkole i przedszkolu, a następnie jako animator czasu wolnego, opiekunka, nauczyciel i mama. Celem jej pracy jest szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój. Przedszkole jest jak drugi dom, dlatego dzieci mają czuć się w nim bezpieczne, ważne i wartościowe. Chciałaby, aby dzieci dzięki niej lepiej rozumiały otaczający je świat, aby były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Piękne i bliskie jest jej motto Marii Montesorii ,, Pomóż mi zrobić to samodzielnie". Uśmiech i satysfakcja na twarzach dzieci, gdy same osiągają upragniony cel, to najlepsza motywacja do dalszej pracy. Lubi również czytać dzieciom książki. Uważa, że świetnie rozwijają wyobraźnię, uczą nowego słownictwa, a także stymulują rozwój mowy małego człowieka. Z pewnością będzie dążyć do poszerzania swojego warsztaty pracy, uczestnicząc w różnorodnych kursach. Czas wolny najchętniej spędza na świeżym powietrzu. Uwielbia podróże, interesuje ją fotografia, muzyka i dobre książki.

lic. Edyta Szklarczyk

Wychowawca - Juniorek 2 (Squirrels 4-5 - latki) 

Ukończyła w 2017 roku studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu jako nauczyciel - wychowawca oraz odbywając praktykę w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą. Aby poszerzyć swoje umiejętności ukończyła liczne szkolenia, m. in. z programowania i robotyki.

mgr Julia Szałecka

Nauczyciel- Juniorek 2 (Squirrels 4-5 - latki)

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale pedagogiki o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszszkolna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe, uzyskując kwalifikacje z oligofrenopedagogiki z arteterapia. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia oraz trener umiejętności społecznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w placówce przedszkolnej jako nauczyciel wychowawca oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej jako terapeuta. Ukończyła liczne szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki. Praca z dziećmi to dla niej codzienne odkrywanie i doświadczanie, to motor moblizulujący do nieustannego poszukiwania i zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności. Wolny czas lubi spędzać z rodzinną oraz czytać książki psychologiczne.

 

 

lic. Wiktoria Szczepańska

Wychowawca- Juniorek 2 (Hedgehogs 3 - latki) 

Absolwentka studiów I stopnia o specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich o specjalności terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej. Odbyła praktykę w Szkole Podstawowej nr 4 w Toruniu, a także w Przedszkolu Miejskim nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu. Doświadczenie zdobyła również podczas pracy jako opiekunka i animatorka czasu wolnego. Jest cierpliwa, empatyczna, a praca z dziećmi sprawia jej radość. Jej pasją są książki i malarstwo. Interesuje się psychologią i arteterapią.

mgr Weronika Szafrańska

Nauczyciel języka angielskiego- Juniorek 2 (Hedgehogs 3 - latki)

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika, o specjalności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła również studia I stopnia, o specjalności- edukacja elementarna i język angielski. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. na wychowawcę wypoczynku, surdopedagogice, tyflopedagogice czy pierwszej pomocy. Posiada wykształcenie muzyczne, jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu, na kierunku rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zadba przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, a także zaproponuje kreatywne zajęcia i zabawy. Jej pasją jest muzyka, fotografia oraz zwierzęta. Szybko nawiązuje dobre kontakty z dziećmi, jest wesoła, empatyczna, ambitna i zorganizowana.

 

mgr Hanna Kowal

Nauczyciel języka hiszpańskiego- Juniorek i Juniorek 2 (Bears 5-6- latki)

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu studiów I stopnia oraz Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie na kierunku filologia hiszpańska ze specjalnością tłumaczeniową stopnia II. Nauczyciel po studiach podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym do nauki języka obcego. Certyfikat potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego zdobyty na Uniwersytecie im. Miguel Delibes w Madrycie. Posiada roczne  doświadczenie jako tłumacz i 4-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w Barcelonie. Lektor języka hiszpańskiego w szkole językowej w Inowrocławiu. Miłośniczka podróży i książek.

Patrycja Polanisz- instruktorka tańca ze Szkoły Tańca ” RAZ DWA TRZY”

mgr Monika Cichocka

monika1

Instruktorka tańca

Ukończyła pedagogikę, o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Dyplomowany instruktor sportu o specjalności taniec sportowy. Trener prowadzący inowrocławskiej filii Szkoły Tańca RAZ DWA TRZY. Mistrzyni Okręgu Kujawsko- Pomorskiego w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Medalistka i finalistka licznych ogólnopolskich turniejów tańca towarzyskiego. Kierownik artystyczny Inowrocławskiego Dnia Tańca i Wyborów Miss Inowrocławia.

Magdalena Kowalska- pracownik obsługi

Monika Zajączkowska- pracownik obsługi