Juniorek 2 – dzieci z grupy Sówek w minionym tygodniu aktywnie uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego a także w zajęciach tanecznych. Lepiły także z plasteliny, rysowały kredą zimowe obrazki i stworzyły Kodeks Przedszkolaka. Brały też udział w różnych zabawach ruchowych 🙂🦉