Konkurs rodzinny pt. „Piernikowe kamieniczki wśród świątecznej aury”