’Ladybird’ – wykonujemy pracę plastyczną. Przypominamy słownictwo.