mgr Justyna Molenda

Wychowawca (Bees 3 - latki)

W 2009 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na
kierunku pedagogika ze specjalizacją: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Tytuł magistra,
o specjalizacji: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobyła w 2011 roku również na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła praktykę zawodową w Przedszkolu nr 14
“Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu oraz w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w
Inowrocławiu. Pracowała z młodzieżą jako wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej
“Niezapominajka” w Inowrocławiu, prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu, którego jest członkiem. Wolontariacko angażuje się tam w pełnienie dyżurów
pedagoga podczas spotkań okołorozstaniowych dzieci z rodzicami.