mgr Sylwia Popławska

 

_104078922222

Wychowawca- Juniorek 2 (Bears 6 - latki)

Wicedyrektor. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła dzienne wyższe studia magisterskie z pedagogiki o specjalności kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uzyskała kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz kwalifikacje pedagogiczne dla kadry zarządzającej oświatą. Posiada doświadczenie nauczycielskie, które zdobyła podczas odbywania licznych praktyk zawodowych, a także pracując jako nauczyciel w Przedszkolu w Piechcinie, gdzie uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, w Przedszkolu Niepublicznym "Smerfuś II" w Rynarzewie, a także w Przedszkolu Niepublicznym "U Boba" w Żninie.

Dodatkowo uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, miedzy innymi: „Pomówmy o mówieniu. Słów kilka na temat językowego rozwoju dziecka.”; „Nowe technologie w terapii dzieci w wieku przedszkolnym”; "Nowe technologie w edukacji: kodowanie, programowanie, robotyka"; „Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne”; „Odporność psychiczna”; „Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss:; "Zabawy z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący prawidłowy rozwój dziecka",  " Zmiany w podstawie programowej"; Planowanie dzienne i miesięczne pracy nauczyciela w oparciu o pełną dokumentację", "Rzeczy zwykłe i niezwykłe"- techniki rozwoju artystycznego, "Odpowiedzialność dyrektora, pracowników za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole", "Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli",  kurs na kierowników wycieczek. Brała również udział w IV Międzynarodowej, Naukowo- Szkoleniowej Konferencji Montessori w Warszawie.

Uczestniczyła w wykładach: "Koncepcja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej" oraz "Dlaczego terapia behawioralna? Doświadczenia Oddziału dla Dzieci z Autyzmem" w Poznaniu. Otrzymała certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu na temat bezpieczeństwa oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W swojej pracy z dziećmi umiejętnie stosuje różnorodne formy i metody pracy, szczególnie metody aktywizujące. Na co dzień jest osobą energiczną, pracowitą, odpowiedzialną, jej atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współpracy zarówno z dziećmi, jak i kadrą pedagogiczną. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję zawodową.