„Moja łąka” – wykonanie pracy plastycznej. Juniorek 2