Pakiety edukacyjne w naszym przedszkolu

Praca w naszym przedszkolu opiera się na podstawie Programu wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wydawnictwa MAC Edukacja. Jest on w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r., poz.356.
W pracy przedszkola wykorzystywane są pakiety edukacyjne „Olek i Ada” i „I love Boo” – do nauki języka angielskiego tego samego wydawnictwa.