Sequence race – praca w grupach. Starszaki układają według wzoru.