W grupie Misiów realizowany był projekt edukacyjny „Tydzień regionalny w przedszkolu”, podczas którego dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat regionu, w którym mieszkają. Na koniec wykonały albumy przedstawiające najważniejsze informacje związane ze zdobytą wiedzą 😊