Współpraca z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2023/2024

Kalendarz współpracy z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024- Juniorek
Zajęcia taneczne w każdy wtorek: od godz. 12.15 Biedronki, Pszczółki
w każdą środę: od godz. 10.30 Motylki
Zajęcia z języka hiszpańskiego w każdy piątek
Logopedia w każdy wtorek od godz. 14.00
06.02.2024 r. Zebranie z Rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2023/2024 – grupy: „Biedronki” i „Motylki”.
07.02.2024 r. Zebranie z Rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2023/2024 – grupa „Pszczółki”.
2.05.2024 r. Przedszkole nieczynne.
31.05.2024 r. Przedszkole nieczynne.
16.08.2024 r. Przedszkole nieczynne.
13.06.2024 r. Zebranie z Rodzicami podsumowujące rok szkolny 2023/2024- grupy: „Biedronki” i „Motylki”.
14.06.2024 r. Zebranie z Rodzicami podsumowujące rok szkolny 2023/2024- grupa „Pszczółki”.
18.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego w grupie „Biedronki”.
Kalendarz współpracy z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024- Juniorek 2
Zajęcia taneczne w każdą środę od godz. 9.00
Zajęcia z języka hiszpańskiego w każdy wtorek od godz. 10.00 Jeżyki

w każdy wtorek od godz. 12.15 Wiewiórki

w każdą środę od godz. 12.15 Misie

Zajęcia sportowe w każdy poniedziałek od godz. 12.15
Logopedia w każdy czwartek od godz. 14.00
06.02.2024 r. Zebranie z Rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2023/2024.
2.05.2024 r. Przedszkole nieczynne.
31.05.2024 r. Przedszkole nieczynne.
16.08.2024 r.
Przedszkole nieczynne.
13.06.2024 r. Zebranie z Rodzicami podsumowujące rok szkolny 2023/2024.
19.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego w grupie „Misie”.
Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne
I. Współpraca z rodzicami poprzez organizowanie zebrań
A. Zebrania z rodzicami:
1. Omówienie pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w nowym roku szkolnym, zapoznanie z całą dokumentacją przedszkola, podstawą programową. Wrzesień wychowawcy grup
2. Zapoznanie rodziców ze wstępnymi wynikami przeprowadzonych diagnoz oraz obserwacji pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adaptacji dzieci do przedszkola. październik/ listopad wychowawcy grup
3. Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w grupie, przedstawienie efektów pracy oraz wniosków z I półrocza. luty Wychowawcy grup
4. Omówienie całorocznej pracy  dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w grupie dzieci, przedstawienie wyników diagnoz końcowych oraz prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

Analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

marzec/kwiecień Wychowawcy
5. Pedagogizacja rodziców W razie potrzeb

gazetki na stronie internetowej

Wychowawcy grup
B. Udział w uroczystościach przedszkolnych:
1. Pasowanie na przedszkolaka październik Wiktoria Szczepańska, Weronika Szafrańska. Justyna Molenda, Sandra Waśkowska
2. Jasełka grudzień Wychowawcy grup
3. Dzień Babci i Dziadka styczeń Wychowawcy grup
4. Festyn rodzinny czerwiec 2023 r. Wychowawcy grup
5. Zakończenie roku szkolnego Czerwiec Wychowawcy grup
C. Prowadzenie gazetki dla rodziców z języka agielskiego. cały rok nauczyciele języka angielskiego
D. Prowadzenie konsultacji indywidualnych. wg.potrzeb Wychowawcy grup
E. Tablica Rodzica- tablica informacyjna wg potrzeb Wychowawcy grup
II. Poznanie dzieci oraz ich środowiska rodzinnego
1. Przeprowadzanie wywiadów, ankiet, kwestionariuszy, arkuszy obserwacji z rodzicami oraz zaplanowania wspólnych działań i ujednolicenia wszelkich oddziaływań. cały rok Wychowawcy grup
2. Opracowanie planu współpracy z rodzicami. wrzesień
3. Rozpoznawanie potrzeb dzieci poprzez systematyczne rozmowy z rodzicami. cały rok Wychowawcy grup
III. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych
1. Realizacja podstawy programowej w grupie wraz z programem wychowania przedszkolnego oraz osiąganiem celów przez dzieci. cały rok Wychowawcy grup
2. Analiza koncepcji pracy przedszkola. wrzesień Wychowawcy grup
3. Informowanie o sukcesach i kłopotach dzieci. cały rok Wychowawcy

Nauczyciele

4. Zapoznanie rodziców z efektami pracy oraz wnioskami z prowadzonych obserwacji i diagnoz. listopad, marzec, kwiecień Wychowawcy grup
5. Zapoznanie rodziców z nabywaniem umiejętności dzieci. cały rok Wychowawcy grup
6. Omawianie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedszkolu, tj.: regulaminami wewnętrznymi, grupowymi. cały rok Wychowawcy grup
IV. Włączenie rodziców w życie przedszkola:
1. Udział w codziennym życiu przedszkola. cały rok szkolny wg opracowanego planu pracy Wychowawcy grup

Nauczyciele

2. Pomoc rzeczowa dla przedszkola zaoferowana przez rodziców.
3. Udział w akcjach charytatywnych.
4. Udział w konkursach.
5. Pomoc rodziców przy organizowaniu uroczystości, imprez, urodzin dzieci i wycieczek przedszkolnych.
6. Sponsoring na rzecz przedszkola wg uznania rodziców.
7. Udział w projektach  edukacyjnych cały rok wychowawcy

nauczyciele

8. Udział innowacjach pedagogicznych cały rok wyhowawcy

nauczyciele