Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

 • język angielski (codziennie)- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • język hiszpański (raz w tygodniu)- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • nauka tańca współczesnego i towarzyskiego prowadzona przez trenerów ze szkoły tańca „Raz dwa trzy” (raz w tygodniu)- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów piłki nożnej (raz w tygodniu)
 • zajęcia z programowania i robotyki z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Genibot ( raz w tygodniu)- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • rytmika ( raz w tygodniu) – zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia korekcyjne – zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia z logopedą (raz w tygodniu)
 • zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • bajkoterapia – zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • spotkanie z teatrem „na żywo” lub on line ( raz na miesiąc)- – zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia z zasad savoir-vivre’u- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia gimnastyczne – zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • projekty edukacyjne- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • innowacje pedagogiczne- zajęcia wliczone w kwotę czesnego
 • inne według potrzeb.